קטן לגיל ההיריון
(SGA)

יועד להפצת מידע בלבד. קרן MAGIC והמומחים הרפואיים התורמים אינם נושאים בשום חבות על תוכנו. לאבחון וייעוץ, פנה לרופא.

2016 © קרן MAGIC. כל הזכויות שמורות.

קרן MAGIC ®